Запрошуємо на навчання до вузів ДСНС.

 

 

Особливості прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання
на місця державного замовлення

до Національного університету цивільного захисту України у 2016 році.

 

До НУЦЗ України, в тому числі його структурного підрозділу – Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, на навчання для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання на місця державного замовлення приймаються наступні категорії вступників:

-     громадяни України, які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах і підрозділах ДСНС України, віком від 17 до 25 років, з повною загальною середньою освітою;

-     особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 25 років, з повною загальною середньою освітою;

-     особи рядового і молодшого начальницького служби цивільного захисту, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки, що визначається відповідно до законодавства.

Вступники, які виявили бажання навчатись в НУЦЗ України за державним замовленням, особисто подають заяву (рапорт) у  паперовій формі до органу або підрозділу ДСНС України, найближчого до місця їх постійного проживання, які оформлюють справи вступників, направляють вступників на обов’язкове проходження огляду медичної комісії та психофізіологічне дослідження згідно з нормативно-правовими актами ДСНС України.

На відміну від попередніх років у 2016 році набір на навчання у НУЦЗ України для здобуття ступеня бакалавра буде здійснюватися з урахуванням спеціалізацій, перелік яких наведений у таблиці.

 

Код

Найменування спеціальності

Найменування спеціалізації

НУЦЗ України

053

Психологія

Екстремальна та кризова психологія

101

Екологія

Екологічна безпека

161

Хімічні технології та інженерія

Радіаційний та хімічний захист

261

Пожежна безпека

Пожежна безпека

263

Цивільна безпека

Цивільний захист

Охорона праці

Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт

Телекомунікаційні системи в управлінні

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

053

Психологія

Екстремальна та кризова психологія

261

Пожежна безпека

Пожежна безпека

263

Цивільна безпека

Охорона праці

 

В зв’язку з цим звертаємо Вашу увагу на необхідність, під час написання заяви (рапорту) на вступ на навчання, обов’язкового зазначення абітурієнтом спеціалізації  за якою він би хотів навчатися в університеті.

Вступник має право подати заяву (рапорт) про вступ до НУЦЗ України не більш ніж на три спеціалізації.

Як і у 2015 році, під час подання заяв (рапортів) вступник обов’язково зазначає у кожній заяві (рапорті) пріоритетність цієї заяви (рапорту) відносно інших поданих ним заяв (рапортів), при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

Враховуючи те, що вступник має право подати заяви не більш ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більш ніж на три спеціалізації у кожному з них, пріоритет може бути виражений цифрою від 1 до 15.

У випадку його зарахування на навчання, вступникові буде надано рекомендацію до зарахування за найвищим пріоритетом з числа вказаних ним при поданні заяви (рапорту), при цьому, заяви (рапорти) з нижчим пріоритетом автоматично анулюються.

Таким чином, якщо вступник має тверді наміри щодо вступу до НУЦЗ України в своїй заяві (рапорті) він повинен вказати найвищі пріоритети, а саме 1, 2 та 3.

Пріоритетність, визначена вступником в заяві (рапорті) не може бути змінена протягом вступної кампанії.

Справи осіб, які мають вступати на навчання за освітніми програмами бакалавра на місця державного замовлення, направляються до НУЦЗ України підрозділами роботи з персоналом органів та підрозділів ДСНС України на денну форму навчання - до 1 липня 2015 року

Для вступу до НУЦЗ України вступник подає до приймальної комісії сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий виключно у 2016 році,що є загальнодержавною вимогою щодо  вступу до усіх вищих навчальних закладів України у 2016 році.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років не будуть прийматися до розгляду приймальними комісіями.

У 2016 році для вступу до НУЦЗ України на навчання на місця державного замовлення обов’язковим конкурсним предметом у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання повинна бути "Українська мова та література".

Для осіб, що вступають на навчання до НУЦЗ України на денну форму навчання за державним замовленням обов’язковим є складання вступного екзамену з фізичної підготовки, який буде проведений в університеті, в строки, що визначенні правилами прийому. Результати складання вступного екзамену з фізичної підготовки оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) та враховуються у конкурсі щодо зарахування нарівні з кількістю балів, зазначених у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того в сертифікаті повинен бути (на вибір)один із зазначених в таблиці предметів:

 

Назва спеціалізації

Перелік конкурсних предметів

Екстремальна та кризова психологія.

Біологія

Історія України

Іноземна мова

Географія

Хімія

Екологічна безпека;

Пожежна безпека;

Охорона праці.

Математика

Історія України

Біологія

Географія

Фізика

Хімічні технології та інженерія.

Математика

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

Цивільний захист;

Інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт;

Телекомунікаційні системи в управлінні.

Історія України

Математика

Географія

Фізика

Хімія

 

Мінімальна кількість балів з кожного конкурсного предмету повинна складати не менше 100 балів, що складає мінімальну кількість балів, яку вступник може отримати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Складати вступні випробування з конкурсних предметів в університеті для вступу на денну форму навчання мають право:

- особи, у яких є захворювання, зазначенні у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання;

- особи рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту віком до 25 років з повною загальною середньою освітою;

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року.

Такі вступники разом із заявою подають до приймальної комісії документи, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів в НУЦЗ України та брати участь у конкурсі тільки за їх результатами.

Копії сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та документа державного зразка про повну загальну середню освіту, і додатка до нього, засвідчені в установленому порядку, окремо від справи вступника, направляються до НУЦЗ України підрозділами роботи з персоналом органів та підрозділів ДСНС України не пізніше 20 липня 2016 року.

 

Більш детальну інформацію про умови вступу на навчання до НУЦЗ України можливо отримати на офіційних сайтах університету та інституту (http://nuczu.edu.ua та http://fire.ck.ua) у розділі «Абітурієнту» або за телефонами:

(057)-707-34-06 – Приймальна комісія НУЦЗ України (м. Харків);

(0472)-55-09-55– Приймальна комісія ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України (м. Черкаси);

(057)-704-14-32 – Науково-методичний центр навчальних закладів у сфері цивільного захисту;

(057)-370-06-85 – Сектор по роботі з перемінним складом НУЦЗ України.