Головна >>> Допомога >>> Наказ МНС 241-09 Тарифи >>>

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ 
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

          06.04.2009 N 241/521/318 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   8 травня 2009 р. 
                   за N 418/16434 
 

      Про внесення змін до Тарифів на виконання 
       платних послуг, які можуть надаватися 
       підрозділами Державної пожежної охорони 
              МНС України 
 

   Відповідно до постанов Кабінету  Міністрів  України  від 
15.05.2000 N 798 ( 798-2000-п ) "Про затвердження переліку платних 
послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної 
охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи", від 
11.03.2009 N 234 ( 234-2009-п ) "Деякі питання платних державних 
послуг" та з метою впорядкування Тарифів на виконання платних 
послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної 
охорони МНС України ( z0946-06 ), Н А К А З У Є М О: 

   1. Внести зміни до Тарифів на виконання платних послуг, які 
можуть надаватися  підрозділами  Державної  пожежної  охорони 
МНС України, затверджених наказом Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської  катастрофи,  Міністерства  фінансів  України, 
Міністерства економіки  України  від 25.07.2006 N 476/724/251 
( z0946-06 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції  України 
07.08.2006 за N 946/12820, виклавши їх у редакції, що додається. 

   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської катастрофи 
Баранчука В.М. 

   3. Цей наказ набирає чинності з  дня  його  офіційного 
опублікування. 

 Міністр України з питань 
 надзвичайних ситуацій 
 та у справах захисту 
 населення від наслідків 
 Чорнобильської катастрофи               В.Шандра 

 Перший заступник 
 Міністра фінансів України               І.Уманський 

 Міністр економіки України               Б.Данилишин 

 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ МНС, Мінфіну, 
                   Мінекономіки 
                   25.07.2006 N 476/724/251 
                   ( z0946-06 ) 
                   (у редакції наказу МНС, 
                   Мінфіну, Мінекономіки 
                   06.04.2009 N 241/521/318) 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   8 травня 2009 р. 
                   за N 418/16434 
 

               ТАРИФИ 
          на виконання платних послуг, 
        які можуть надаватися підрозділами 
       Державної пожежної охорони МНС України 
 

----------------------------------------------------------------------
|N з/п |  Найменування послуг  | Одиниця вимірювання | Тарифи з  |
|   |             |           | врахуванням |
|   |             |           |ПДВ, гривень |
|   |             |           | за одиницю |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
| 1  |      2      |     3     |   4   |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|1   |Проведення експертизи  |за 1 годину     |43,93    |
|   |причин виникнення пожежі |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|2   |Експертиза стану пожежної|за 1 годину     |43,93    |
|   |безпеки приладів,    |           |       |
|   |обладнання та продукції |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|3   |Проведення на договірній |за 1 годину     |41,00    |
|   |основі занять із     |           |       |
|   |спеціалістами      |           |       |
|   |міністерств,       |           |       |
|   |інших центральних    |           |       |
|   |органів виконавчої влади,|           |       |
|   |підприємств, установ і  |           |       |
|   |організацій з правил   |           |       |
|   |пожежної безпеки     |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|4   |Проведення лекцій,    |за 1 годину     |41,00    |
|   |занять, семінарів на   |           |       |
|   |протипожежну тематику  |           |       |
|------+-------------------------+-----------------------------------|
|5   |Розроблення       |Вартість робіт визначається згідно |
|   |інженерно-технічних   |з державними будівельними нормами |
|   |рішень щодо виконання  |Міністерства регіонального розвитку|
|   |протипожежних заходів,  |та будівництва України       |
|   |розрахунків систем    |                  |
|   |протипожежного захисту  |                  |
|   |будівель і споруд,    |                  |
|   |визначення шляхів    |                  |
|   |евакуації, категорій   |                  |
|   |будинків та приміщень  |                  |
|   |стосовно вибухопожежної |                  |
|   |та пожежної безпеки   |                  |
|------+-------------------------+-----------------------------------|
|6   |Проведення        |за 1 годину     |43,93    |
|   |пожежо-технічних     |           |       |
|   |обстежень об'єктів, що  |           |       |
|   |підлягають обов'язковому |           |       |
|   |або добровільному    |           |       |
|   |страхуванню від вогневих |           |       |
|   |ризиків         |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|7   |Перевірка протипожежного |           |       |
|   |стану об'єктів під час  |           |       |
|   |проведення масових    |           |       |
|   |заходів та забезпечення |           |       |
|   |їх протипожежного    |           |       |
|   |захисту:         |           |       |
|7.1  |Перевірка протипожежного |за 1 годину     |43,93    |
|   |стану об'єктів.     |           |       |
|7.2  |Забезпечення їх     |           |       |
|   |протипожежного стану із |           |       |
|   |залученням пожежного   |           |       |
|   |автомобіля        |           |       |
|   |АЦ-40 (130) 63Б     |за 1 годину     |340,37    |
|   |АЦ-40 (131) 137     |за 1 годину     |394,54    |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|8   |Розроблення інструкцій, |за 1 годину     |43,93    |
|   |планів евакуації та   |           |       |
|   |інших нормативних    |           |       |
|   |документів з питань   |           |       |
|   |пожежної безпеки для   |           |       |
|   |підприємств, установ і  |           |       |
|   |організацій       |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|9   |Забезпечення       |           |       |
|   |протипожежного захисту  |           |       |
|   |об'єктів під час     |           |       |
|   |проведення робіт з    |           |       |
|   |підвищеним рівнем    |           |       |
|   |вибухопожежонебезпеки,  |           |       |
|   |зливно-наливних операцій |           |       |
|   |з нафтопродуктами і   |           |       |
|   |перекачування газів та  |           |       |
|   |газових сумішей тощо із |           |       |
|   |залученням пожежного   |           |       |
|   |автомобіля        |           |       |
|   |АЦ-40 (130) 63Б     |за 1 годину     |340,37    |
|   |АЦ-40 (131) 137     |за 1 годину     |394,54    |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|10  |Визначення показників  |           |       |
|   |пожежної небезпеки    |           |       |
|   |речовин, матеріалів та  |           |       |
|   |виробів:         |           |       |
|10.1 |Визначення температури  |за 1 зразок     |946,06    |
|   |займання твердих речовин |           |       |
|   |і матеріалів       |           |       |
|10.2 |Визначення пожежної   |за 1 зразок     |947,58    |
|   |небезпеки іграшок    |           |       |
|10.3 |Визначення горючості   |за 1 зразок     |1664,75   |
|   |аерозольних упаковок   |           |       |
|10.4 |Визначення займистості  |за 1 зразок     |788,12    |
|   |хутра          |           |       |
|10.5 |Визначення займистості  |за 1 зразок     |953,04    |
|   |м'яких меблів      |           |       |
|10.6 |Визначення швидкості   |за 1 зразок     |1041,32   |
|   |вигорання рідини     |           |       |
|10.7 |Визначення коефіцієнта  |за 1 зразок     |1499,69   |
|   |димоутворення твердих  |           |       |
|   |речовин і матеріалів   |           |       |
|10.8 |Визначення теплоти    |за 1 зразок     |1357,70   |
|   |згорання твердих     |           |       |
|   |матеріалів        |           |       |
|10.9 |Визначення температури  |за 1 зразок     |958,44    |
|   |тління твердих матеріалів|           |       |
|10.10 |Визначення групи     |за 1 зразок     |2137,86   |
|   |поширення полум'я    |           |       |
|10.11 |Визначення температури  |за 1 зразок     |929,54    |
|   |самозаймання твердих   |           |       |
|   |речовин і матеріалів   |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|11  |Організація та проведення|           |       |
|   |випробувань щодо     |           |       |
|   |визначення показників  |           |       |
|   |пожежної небезпеки    |           |       |
|   |будівельних та інших   |           |       |
|   |матеріалів і конструкцій:|           |       |
|11.1 |Визначення займистості  |за 1 зразок     |1691,28   |
|   |будівельних матеріалів  |           |       |
|   |під впливом теплових   |           |       |
|   |потоків         |           |       |
|11.2 |Визначення групи     |за 1 зразок     |2311,13   |
|   |горючості будівельних  |           |       |
|   |матеріалів        |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|12  |Надання консультаційної |за 1 годину     |41,00    |
|   |допомоги, а також    |           |       |
|   |інформаційних послуг щодо|           |       |
|   |застосування       |           |       |
|   |законодавства з питань  |           |       |
|   |пожежної безпеки,    |           |       |
|   |статистики пожеж та їх  |           |       |
|   |наслідків        |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|13  |Залучення пожежної    |за 1 годину     |340,37    |
|   |техніки для випробування |           |       |
|   |опресування, промивання, |           |       |
|   |продавлювання систем   |           |       |
|   |водопостачання та їх   |           |       |
|   |обладнання        |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|14  |Зарядження, ремонт,   |за 1 годину     |31,79    |
|   |обслуговування та    |           |       |
|   |випробування балонів, у |           |       |
|   |яких містяться гази під |           |       |
|   |високим тиском      |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|15  |Перевірка та випробування|за 1 годину     |222,10    |
|   |пожежних гідрантів,   |           |       |
|   |внутрішніх пожежних   |           |       |
|   |кранів та їх обладнання |           |       |
|   |пожежними рукавами    |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|16  |Ремонт і технічне    |за 1 годину     |400,12    |
|   |обслуговування пожежних |           |       |
|   |водоймищ, їх наповнення і|           |       |
|   |відкачування, очищення  |           |       |
|   |колодязів        |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|17  |Ремонт, обслуговування та|за 1 годину     |20,21    |
|   |випробування пожежних  |           |       |
|   |рукавів         |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|18  |Виготовлення та     |1 показник      |101,77    |
|   |встановлення покажчиків |           |       |
|   |пожежних гідрантів і   |           |       |
|   |водоймищ, пристосування |           |       |
|   |водонапірних башт    |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|19  |Підготовка виставок   |           |       |
|   |пожежної техніки, надання|           |       |
|   |зразків пожежної техніки,|           |       |
|   |пожежо-технічного    |           |       |
|   |обладнання для      |           |       |
|   |експонування на виставках|           |       |
|   |використання на     |           |       |
|   |кінозйомках та проведення|           |       |
|   |інших комерційних заходів|           |       |
|   |із залученням пожежного |           |       |
|   |автомобіля        |           |       |
|   |АЦ-40/130/63Б      |за 1 годину     |340,37    |
|   |АЦ-40/131/137      |за 1 годину     |394,54    |
|   |АД-30/131/ПМ506     |за 1 годину     |420,56    |
|   |ВС-22/130        |за 1 годину     |393,11    |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|20  |Ремонт, технічне     |           |       |
|   |обслуговування,     |           |       |
|   |фарбування пожежних,   |           |       |
|   |вантажних і легкових   |           |       |
|   |автомобілів та засобів  |           |       |
|   |радіопровідного зв'язку, |           |       |
|   |відомчої, сільської та  |           |       |
|   |добровільної пожежної  |           |       |
|   |охорони:         |           |       |
|20.1 |Слюсарні роботи     |за 1 годину     |17,74    |
|20.2 |Електромеханічні роботи |за 1 годину     |16,01    |
|20.3 |Малярні роботи      |за 1 годину     |16,78    |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|21  |Ремонт, технічне     |за 1 годину     |30,10    |
|   |обслуговування і     |           |       |
|   |зарядження апаратури   |           |       |
|   |газодимозахисної служби, |           |       |
|   |захисту органів дихання |           |       |
|   |та акумуляторних батарей |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|22  |Виготовлення пожежних  |           |       |
|   |щитів, іскрогасників та |           |       |
|   |іншої продукції     |           |       |
|   |протипожежного      |           |       |
|   |призначення:       |           |       |
|22.1 |дерев'яного щита     |за 1 виріб      |159,60    |
|22.2 |металевого щита     |за 1 виріб      |195,06    |
|22.3 |багрів          |за 1 виріб      |35,02    |
|22.4 |ломів          |за 1 виріб      |33,98    |
|22.5 |відра пожежного     |за 1 виріб      |48,02    |
|22.6 |іскрогасників      |за 1 виріб      |46,34    |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|23  |Ремонт, випробування,  |           |       |
|   |зарядження та      |           |       |
|   |перезарядження      |           |       |
|   |вогнегасників,      |           |       |
|   |виготовлення та     |           |       |
|   |відновлення їх деталей: |           |       |
|23.1 |ВВК-1,5         |за 1 вогнегасник   |18,08    |
|23.2 |ВВК-2          |за 1 вогнегасник   |27,88    |
|23.3 |ВВК-5,5         |за 1 вогнегасник   |48,37    |
|23.4 |ВВК-18          |за 1 вогнегасник   |84,91    |
|23.5 |ВВК-56          |за 1 вогнегасник   |174,68    |
|23.6 |ОВП-10          |за 1 вогнегасник   |56,72    |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|24  |Проведення робіт з    |100 кв.м       |249,10    |
|   |оброблення конструкцій, |           |       |
|   |матеріалів, тканин    |           |       |
|   |вогнезахисними речовинами|           |       |
|------+-------------------------+-----------------------------------|
|25  |Проектування, монтаж,  |Вартість робіт визначається згідно |
|   |ремонт і перевірка    |з державними будівельними нормами |
|   |надійності        |Міністерства регіонального розвитку|
|   |блискавкозахисту та   |та будівництва України       |
|   |замірів опору ізоляції  |                  |
|   |електромереж і      |                  |
|   |електроустаткування   |                  |
|------+-------------------------+-----------------------------------|
|26  |Проектування, монтаж,  |Вартість робіт визначається згідно |
|   |налагодження, ремонт і  |з державними будівельними нормами |
|   |технічне обслуговування |Міністерства регіонального розвитку|
|   |систем автоматичного   |та будівництва України       |
|   |пожежогасіння, пожежної |                  |
|   |сигналізації,      |                  |
|   |димовидалення та інших  |                  |
|   |автоматичних систем   |                  |
|   |протипожежного захисту  |                  |
|------+-------------------------+-----------------------------------|
|27  |Організація та створення |за 1 об'єкт на добу |20,28    |
|   |силами Державної пожежної|           |       |
|   |охорони МНС систем    |           |       |
|   |централізованого     |           |       |
|   |спостереження за     |           |       |
|   |протипожежним станом   |           |       |
|   |об'єктів та їх технічне |           |       |
|   |обслуговування      |           |       |
|------+-------------------------+---------------------+-------------|
|28  |Відкачування води,    |           |       |
|   |очищення від льоду та  |           |       |
|   |снігу покрівель будинків,|           |       |
|   |відчинення квартир    |           |       |
|   |громадян та ґрат на   |           |       |
|   |вікнах і балконах, а   |           |       |
|   |також миття зовнішніх  |           |       |
|   |стін багатоповерхових  |           |       |
|   |будинків, автомобілів,  |           |       |
|   |підняття і опускання   |           |       |
|   |інформаційних щитів,   |           |       |
|   |плакатів тощо із     |           |       |
|   |залученням пожежного   |           |       |
|   |автомобіля:       |           |       |
|28.1 |відкачування води    |за 1 годину     |400,12    |
|28.2 |миття зовнішніх стін   |за 1 годину     |483,07    |
|   |будинків         |           |       |
|28.3 |очищення від льоду    |за 1 годину     |483,07    |
|   |покрівель будинків    |           |       |
|28.4 |відчинення квартир    |за 1 годину     |473,60    |
|   |громадян та ґрат на   |           |       |
|   |вікнах та балконах    |           |       |
---------------------------------------------------------------------- 

 Директор Департаменту 
 економіки і фінансів                 М.Ф.Малицька 

 Директор Департаменту 
 фінансів оборони 
 і державної безпеки                  А.І.Гурська 

 Директор Департаменту 
 економіки оборони 
 та безпеки                      О.А.Чебанов